Stichting Gelukskinders

Promosa school krijgt nieuwe omheining en zwarte teken borden.

NIEUWS VAN GELUKSKINDERS
Promosa Primary School, 12 juni 2018
Installatie schoolborden.
Over net op tijd gesproken…
De werklui waren net op tijd klaar toen Amira en Fincent arriveerden.
Het cement was nog niet eens droog!
De leerlingen en de leraren waren super enthousiast, vooral het hoofd van de school.
Blij dat Amira weer kwam, met wederom een gift van haar stichting: vier grote
schoolborden, die buiten tussen de speeltoestellen geplaatst zijn.
In het afgelopen jaar heeft de stichting ervoor gezorgd, uiteraard in samenwerking met de
speeltoestellen constructeur, Jolly Jungle Gyms, dat de speeltuin die vorig jaar in gebruik
genomen is, gedurende het afgelopen jaar is uitgebreid.
Ook een nieuwe omheining is door Gelukskinders gerealiseerd.
Voor de kleinsten is er ook een aparte speeltuin. Daar zijn de schoolborden geplaatst.
De jongste jeugd had dus het voorrecht om dit alles van dichtbij mee te maken.
Het ongeduld straalde van de kinderen af.
Eerst netjes wachten op de speeches. Het schoolhoofd, meneer Adams kan er wat van.
Uit zijn woorden kon men horen hoe blij en vol verwondering hij was over de prestaties van
Amira en de stichting. Ook was hij verwonderd over de delegatie die meegereisd was.
“Waar komen jullie allemaal vandaan? Werkelijk?”
De school had samen met enkele leerlingen een mooi cadeau voor Amira gemaakt.
Een mooie collage werd overhandigd en door Amira blij ontvangen.
In Amira’s speech zei ze dat ze gelukkig was dat ze dit allemaal mocht doen.
Expliciet bedankte zij ook alle sponsors en donateurs, die haar stichting ondersteunen.Zonder jullie is dit allemaal niet mogelijk”, zei ze letterlijk.
Amira zonder een liedje dat kan natuurlijk niet. Nessun Dorma en O Sole Mio, schalden door
de microfoon.
Als kinderen eenmaal losgelaten worden, nou dan gebeurt er wat!
Vooraf was gezegd, dat ze nog niet op de borden mochten tekenen, omdat het cement eerst
moest drogen. Ja, ja…
Nou dat was gauw “vergeten”. Al was het maar omdat Amira een krijtje oppakte.
Omsingeld worden door kinderen die je omarmen… En niet alleen Amira, ook de
delegatieleden moesten eraan geloven.
De kinderen tekenden en speelden dat het een lieve lust was.
De bijgevoegde foto’s laten zien wat een happening het was.
Tijd om bij te komen met snoepjes en drinken.
Deze keer veel meer bekers; drie tafels vol. Allemaal fraai versierd door Amira met wat hulp
van anderen. Het waren ook wel erg veel bekers.
De leraressen hadden er hun handen vol aan, om de kinderen in toom te houden.
Dus ook maar met wat snoep de speeltuin in.
Het schenken van de limonade en het uitdelen van de snoepjes werd een beetje
opgehouden. Amira vindt die snoepjes namelijk zelf ook lekker…
Terwijl de kinderen de speeltuin weer in beslag namen, was het tijd voor de delegatie om
zich terug te trekken.
De school had wat hapjes en drinken verzorgd. Daar werd dankbaar gebruikt van gemaakt.
Kinderen blij, school blij, wij blij, Amira en Fincent blij.
Wat wil je nog meer?!
De stichting heeft grootse plannen voor volgend jaar.
5 jaar Gelukskinders! Een speeltuin of twee wel waard, dachten we zo.
Uiteraard is ook het bestuur van Gelukskinders veel dank verschuldigd aan sponsors en
donateurs en een ieder die de stichting een warm hart toedragen
Dankzij hen kan Amira haar droom ten volle laten uitkomen.
Dank aan u allen!
WE BLIJVEN SPEELTUINEN BOUWEN!

Share