Stichting Gelukskinders

Verkorte Balans 2020

STICHTING GELUKSKINDERS
Verkorte balans 2020


INKOMSTEN


Kastotaal op 01,01,2020 — 37,202,17


Resultaat van de Webshop — 9,010

Giften — 29,736

=====

TOTAAL — 75,948,17

UITGAVEN

Werkingskosten secretariaat en van de stichting — 4,781

Digitale update — 3,236

Speeltuinen onderhoud – aankoop – herstel — 19,210,17

Speeltuinreserves naar 2021 wegens Covid — 16,323

Reserves in kas op 31,12,2020 — 32,398

=======

TOTAAL — 75,948,17


Uitleg;
In het resultaat van de webshop is er rekening gehouden met alle in en
verkoopkosten. Ook de verkoopsrechten , portretrechten en muziekrechten
van alle artiesten en muzikanten zijn verrekend.
De bedrijfskosten bedragen dit jaar:
op het totaal 10,5 %, enkel rekening houdend met het voor speeltuinen
gebruikte bedrag 41,7 % .
Wij moeten hier rekening houden met corona. Als gevolg hiervan is 46 %
van het voor speeltuinen bedoelde bedrag naar 2021 overgeheveld.
Indien dit niet was gebeurd bedroeg de bedrijfskost slechts 22,5%.
Omdat wij vanaf 2020 in Zuid-Afrika de hulp hebben van een secretaresse
zijn er op digitaal vlak enkele aankopen moeten gebeuren. Alsook voor ons
secretariaat in Zuid-Afrika.

Share