Stichting Gelukskinders

Verkorte Balans 2019

INKOMSTEN

Verkorte balans 2019

Kastotaal op 01,01,2019 — 66,900

Resultaat van de webshop — 8,579

Giften — 15,217

Acties — 31,600

======

TOTAAL — 132,296

UITGAVEN

Werkingskosten secretariaat en Stichting — 7,163

Speeltuinen onderhoud – aankoop – plaatsingen — 71,788

Acties in Zuid-Afrika — 16,142,83

Kasreserves op 31,12,2019 — 37,202,17

=======

TOTAAL — 132,296

Uitleg:
2019 is voor ons een heel bijzonder jaar. Niet minder dan 6 nieuwe
grote speeltuinen werden geplaatst en geopend. Vandaar dan ook dat
de bedrijfskosten iets hoger waren.
De bedrijfskosten bedroegen op het totaal 5,4 %. Enkel voor het in Zuid
-Afrika besteede bedrag voor speeltuinen en acties bedraagt het 9,8 %?
Het resultaat van de webshop houd natuurlijk rekening met in en
verkoopkosten alsmede met alle rechten verbonden aan de verkoop
van muziek gerelateerde produkten.

Share