Stichting Gelukskinders

Verkorte balans 2018

INKOMSTEN

Kasresultaat op 01,01,2018 — 31,356,67

Giften — 45,703

Acties — 2,690

Bankresultaten (koers Rand-Euro) — 1,386,41

Resultaat webshop — 12,708,45

=======

TOTAAL — 93,844,53

UITGAVEN

Werkingskosten secretariaat en stichting — 6,738,74

Speeltuinen en akties — 20,205,79

Kasreserve voor grote planning speeltuinen 2019 — 66,900

=======

TOTAAL — 93,844,53

UITLEG:
In deze balans zijn voor de webshop rekening gehouden met alle muziek,
portret en verkoopsrechten die verbonden zijn aan muziek gerelateerde
produkten. Ook alle inkoop (vb. aankopen) en verkoopskosten
(vb. portkosten) zijn verrekend.
In 2018 zijn er twee nieuwe speeltuinen geopend.
Op het einde van 2018 ontvingen wij een heel grote donatie.
Hiervoor zijn er in 2019 grote plannen gemaakt (6 nieuwe speeltuinen) .
De kosten aan die planningen verbonden zijn dit jaar al gemaakt.
Vandaar dat de bedrijfskosten nu hoger zijn. Je kan dit terug vinden als
je de totale kosten vergelijkt met de totale.
Kostenpercentage rekening houdend enkel met de speeltuinen 33,3%.
Kostenpercentage rekening houden met alle cijfers; 9,8 %
Aan speeltuinen gespendeerde bedrag; 92,8 %

Share