Stichting Gelukskinders

Verkorte Balans 2021

STICHTING GELUKSKINDERS

Verkorte balans 2021

INKOMSTEN:

Kas totaal op 01,01,2021 — 30,596

Resultaat van de Webshop — 10,253

Giften (donaties) — 27,815

=====

TOTAAL — 68,664

UITGAVEN:

Werking Stichting en kosten secretariaat — 3,316

Speeltuinen : Onderhoud – verven – herstel — 15,534

Plaatsing en aankoop van — 34,331

nieuwe toestellen .

Reserves in kas op 31,12,2021 — 15,483

======

TOTAAL — 68,664

Uitleg:

In deze balans zijn alle stock in en verkoop kosten van de Webshop
verwijderd. Deze gegevens verzwaren de balans en maken hem
alleen heel ondoorzichtig. Enkel het restultaat telt nu mee.
Ook de royalties zijn niet meer te zien want die zijn verwerkt in de Webshop.
Je kan ook heel simpel de zuivere bedrijfskosten eruit halen.
Die bedragen nu 4,9 %. op het totaal en 6,6% als je alleen rekening
houd met het aan speeltuinen besteedde bedrag.
Er is dit jaar 49,865 besteed aan nieuwe speeltuinen en onderhoud.
Dit is ongeveer 75 % van de totale werking.

Share