Stichting Gelukskinders

Beloningsbeleid

Om alle overhead-kosten zo laag mogelijk te houden en de ontvangen of geworven middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, kent Stichting Gelukskinders géén beloning toe aan haar bestuursleden of andere betrokkenen.

Stichting Gelukskinders heeft géén personen in loondienst.

Onkosten van bestuurders, bijvoorbeeld voor het verschijnen op vergaderingen, kunnen worden vergoed op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.

Share