Stichting Gelukskinders

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Gelukskinders dienen om onze doelstelling te behalen, namelijk het creëren van speelmogelijkheden in de directe leefomgeving van kansarme kinderen om zó hun welbevinden te vergroten.

De activiteiten richten zich met name op de werving van gelden voor ontwikkeling en bouw van nieuwe spelmogelijkheden enerzijds en reparatie en onderhoud ervan anderzijds.

Via deze website zal regelmatig verslag gedaan worden van de ontwikkelingen en activiteiten.

Share