Stichting Gelukskinders

Jaarplanning 2022 gebracht door Amira

Amira vertelt u hier het volgende:

Hallo allemaal, dit is Amira. Ik ben zo enthousiast om vandaag het volgende met jullie te delen: de planning voor 2022 van mijn stichting Gelukskinders. Omdat ik bijna 18 word, kan ik een meer leidende rol gaan spelen voor mijn Stichting. Dat betekent dat mijn stichting en ik dit jaar veel updates en spannend nieuws over stichting Gelukskinders zullen geven op een Facebookpagina die speciaal gemaakt is voor nieuws over Gelukskinders. Ook is er een merkbaar duidelijke boekhoudstructuur, waarbij elke school een eigen kleurgecodeerd bestand heeft met alle informatie, zodat we van elke speelplaats van de stichting een echt overzicht hebben en ook kunnen bijhouden. We hebben ook een duidelijk contract met alle scholen waarin ieders verantwoordelijkheden staan. Vervolgens zijn hier enkele dingen die dit jaar van Gelukskinders kunnen worden verwacht: Eind februari openen we een speeltuin in Keotsipile school. In maart openen we dan een speeltuin in de Boka Mosa school. Fondsen voor beide scholen werden ingezameld tijdens de covid-19-periode waar geen openingen waren toegestaan, omdat veel scholen ook voor langere tijd gesloten waren. Dat deze twee speeltuinen gerealiseerd kunnen worden is te danken aan de gulle donaties en steun van de stichting door mijn lieve fans. Ik wil jullie echt bedanken voor jullie gulle gaven. We zullen ook werken aan het registreren van een NGO hier in Zuid-Afrika dit jaar, om een professionelere manier van werken mogelijk te maken. De opening van de kleuterspeeltuin in Sonderwater eind maart zal plaatsvinden met een aantal aanwezige fans die zijn afgereisd om speeltuinopeningen en mijn 18e verjaardagsstreamconcert bij te wonen. De naam van deze kleuterschool in Sonderwater is Morswedi Wa Both Kres. Tijdens de kerstperiode werd geld ingezameld voor deze speeltuin. De kinderen in Sonderwater zijn enorm dankbaar voor elke helpende hand die deze speeltuin mogelijk heeft gemaakt. Alle speeltuinopeningen zullen natuurlijk als een feest voor de kinderen zijn met bijbehorende festiviteiten zoals limonade en pannenkoeken.

De volgende: Hessie.

Veel ruimte voor een Gelukskinders speeltuin in Hessie

Hessie is een dorp bestaande uit 4 gemeenschappen met ongeveer 5000 inwoners waarvan er ongeveer 750 kinderen zijn. Hier zal mijn stichting haar derde openbare speeltuin plaatsen.

We zijn van plan om de grootte van een gemiddelde speeltuin te verdubbelen plus een of twee toestellen voor kleinere kinderen. De geraamde kosten voor dit totale project zouden tussen de 12 en 14 000 euro bedragen. De eerste ontmoeting die we in november 2021 met de dorpsleiders hebben gehad, is heel goed verlopen, dus we kunnen mooie ontwikkelingen verwachten. De stichting droomt groot, zoals bijvoorbeeld om dit hele dorp een plek te kunnen geven om te spelen en mijn droom van bijna 9 jaar geleden te realiseren, dat alle kinderen hebben het recht om te spelen. Natuurlijk zou niets van dit alles mogelijk zijn zonder de hardwerkende stichtingsleden die hun hart in deze stichting hebben gestoken, net zoals veel supporters hier hun hart in hebben gestoken. Ik ben jullie allemaal ongelooflijk dankbaar.

Nu het netbal/voetbal project. Het streven is dat er om de twee jaar een toernooi komt waaraan alle scholen die een speeltuin van Gelukskinders hebben deelnemen in echte sporttenues. De sporten die u kunt verwachten zijn netbal voor de meisjes en voetbal voor de jongens. Ook worden er reserveshirts gegeven zodat er tijdens een wedstrijd een duidelijk onderscheid te zien is. Op dit moment zijn er acht scholen bij betrokken. Elke school zal ook 5 professionele ballen ontvangen. Ook zouden er kleine prijzen zijn voor alle deelnemers en natuurlijk een trofee voor de winnende school. Er is een stadion beschikbaar in Promosa dat kan worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is een paar voetbalvelden die beschikbaar zijn in Promosa. Volgens een van de directeuren van een school in Promosa zouden er 5000 personen aanwezig kunnen zijn bij een van deze toernooien! Een bijeenkomst tussen de stichting en de scholen is in maart en we hopen dit tweejaarlijkse project in 2023 of 2024 te starten. Ik denk ook dat iedereen een uitleg verdient waarom we besloten hebben om dit nieuwe idee te proberen. Dit idee kwam van het hardwerkende stichtingsbestuurslid: Marc van den Hout. Waarom ik het eens ben met zijn idee is omdat: er een meisje was bij één van de openingen van een speeltuin die me vertelde dat netbal spelen haar passie is. Vooral oudere kinderen die voorbij de leeftijd zijn van het spelen in speeltuinen, beginnen met sporten. Ik herinner me ook de leeftijd waarop die verandering plaatsvond. Natuurlijk vinden jongere kinderen het naast spelen in een speeltuin ook leuk om te sporten. Ze vertelde me ook dat ze ooit een toernooi probeerden te spelen tegen een school die wel uniformen en goede ballen hadden en hoe ze eerst zo enthousiast was maar vervolgens belachelijk werd gemaakt omdat ze niet hetzelfde hadden. Er zijn verschillende onderzoeken die precies uitleggen hoe belangrijk spelen is voor de ontwikkeling van de hersenen van een kind. Of het nu met een bal is voor sport of spelen in een speeltuin, het is belangrijk om te weten dat spelen geen luxe is, het is een noodzaak. Hier is een website die ik tegenkwam. Dit verklaart precies welke voordelen spelen heeft en waarom spelen een noodzaak is, niet alleen voor kinderen jonger dan 11, maar voor de algehele ontwikkeling van alle kinderen.

The Importance of Play in Early Childhood Education (nwciowa.edu)

De volgende actie die de stichting zal hebben is een paasactie waarbij we geld inzamelen voor het net- en voet-bal project en het Hessie project. Ik denk dat Pasen een goed moment is om een actie als deze te regelen, vooral als u nadenkt over de ware betekenis van Pasen en het geluk in deze tijd dat aan de kinderen gegeven zou kunnen worden. Een andere verandering die te verwachten zijn: enkele veranderingen in de webshop. Op dit moment is het lastig om een webshop te beheren die zowel spullen van de Stichting als van mij heeft, bijvoorbeeld foto’s of dvd’s. We hebben wat onderzoek gedaan naar hoe andere artiesten en de betrokken stichtingen met de situatie omgaan en we hebben wat advies gekregen. Dat deed ons neigen naar de beslissing om een nieuwe website te maken. Deze website zou op mijn naam staan met spannende items die mijn moeder en ik zullen ontwerpen. Het zouden ook items zijn zoals een nieuw nummer dat ik heb opgenomen en dat u vroeg kunt beluisteren. De stichting zal geen last hebben van deze beslissing, want ik zou mijn stichting 50% van de winst geven, die uit deze website komt. De verklaring voor deze beslissing is dat het onbeheersbaar was om zo’n ingewikkelde webshop op te zetten en proberen het op een ongecompliceerde manier naar het publiek te brengen. Ik besef dat ik me niet mezelf zou voelen zonder mijn stichting. De stichting is zo’n groot deel van mij en maakt me zo blij om de kinderen hier in Zuid-Afrika gelukkig te zien. De stichting zal nog steeds een even groot deel van mij zijn, alleen op een meer georganiseerde manier.

Tot slot wil ik alle betrokkenen bedanken voor het afgelopen jaar. Ondanks Covid-19 hebben we toch een succesvol jaar achter de rug en hebben we zoveel vreugde gebracht aan de kinderen in Ikageng en omgeving. We konden ook alle speeltuinen schilderen en zelfs nieuwe bouwen. Jolly Jungle Gym, de leverancier, kon ook regelmatig het onderhoud van alle speeltuinen controleren, wat de komende jaren uiteraard zal doorgaan. Ik weet echt niet hoe ik mijn dankbaarheid kan uiten aan iedereen die heeft geholpen de droom in de harten van de kinderen hier in Zuid-Afrika te realiseren. Ik hoop dat mijn muziek enigszins uitdrukt hoe dankbaar ik ben. Ik hoop dus dat iedereen een gezegend jaar heeft met veel liefde. Tot ziens! 🐢

Was getekend: Amira

Share