Stichting Gelukskinders

Gelukskinders formaliseert afspraken rond speeltuinen

Tijdens een overleg tussen Gelukskinders en de gemeente Tlokwe, waartoe Potchefstroom en Ikageng behoren, zijn afspraken gemaakt om de donatie van en het onderhoud aan speeltuinen verder te formaliseren.

Tijdens het overleg, dat gisteren in Potchefstroom plaatsvond, is een overeenkomst besproken waarin verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen vastgelegd zijn. Deze afspraken betreffen aansprakelijkheid bij calamiteiten, eigendom van de gedoneerde speeltuin, afspraken rondom controle en onderhoud van de speeltoestellen.

Tevens wordt contractueel geregeld dat budget voor periodiek onderhoud van de speeltuinen beschikbaar zal zijn zolang de financiën van de stichting dit toelaten. Hierdoor wordt de duurzaamheid van de speeltuinen geborgd.

De overeenkomst zal van toepassing zijn op Amira Park en het nieuw te bouwen Amira Park Sarafina, gelegen in een ander deel van Ikageng.

Share