Stichting Gelukskinders

Drie speeltuinopeningen in maart 2022

Maar eerst; Wist u dat er nieuwe foto’s beschikbaar zijn in de webshop? Amira foto’s 2022. (gelukskinders.org) De winst uit uw aankopen komt geheel ten goede aan Stichting Gelukskinders. CD,s, DVD,s zelfs een USB, postzegels, kalenders.. Zit er iets bij wat u graag hebben wil? Alles staat in de Gelukskinderswebshop.

De scholen Keotsipile en Boka Moso en de creche Morswedi Wa Both Kres zijn in maart verblijdt met een Gelukskinders speeltuin.

De scholen kregen een multi functionele speeltoren plus de speeltuin-hit een draaimolen.

De creche kreeg negen, speciaal op maat gemaakte, toestellen.

Iedere speeltuin is feestelijk geopend. Doordat Amira, beschermvrouwe van Gelukskinders, zelf op school was, kon zij alleen aanwezig zijn bij de opening van de creche. Iets wat ze, in het bijzijn van fans uit de hele wereld, vlak voor haar 18de verjaardag, maar wat graag deed.

Daarmee komt het totaal aan speeltuinen, toevallig, ook op 18.

Dit dankzij vele fans die gul gegeven hebben voor de diverse acties en de grootste donateur is Amira zelf natuurlijk.

Gelukskinders gaat rustig voort in het verwezenlijken van Amira’s droom. “Een kind se werk is om te speel”.. Er zijn nog heel veel kinderen die wachten. Township Hessie staat als eerste op de lijst. U kunt nog meedoen om de paasactie tot een succes te maken. Tevens wordt in deze actie gecollecteerd voor speeltenues voor netbalteams, voor de scholen die een Gelukskinders speeltuin hebben, resulterend in een groot netbaltournooi, te houden in het Promosa stadion. Easter-action (gelukskinders.org)

Zijn er ook foto”s van de drie openingen? Ja natuurlijk! Zelfs een filmpje van de opening van de creche.

K E O T S I P I L E

B O K A M O S O

M O R S W E D I W A B OT H K R ES

Share