Stichting Gelukskinders

Doel

Stichting Gelukskinders beoogt het welbevinden van opgroeiende kinderen in kansarme gebieden te vergroten. Dit wil zij realiseren door het creëren van spelmogelijkheden in de directe leefomgeving van het kind, vanuit de gedachte dat kinderen die gelukkig kunnen spelen, uit kunnen groeien tot gelukkiger volwassenen.

Share