Stichting Gelukskinders

Doel

Het doel van Stichting Gelukskinders.

De Gelukskinders Stichting heeft als doel

het welzijn van kinderen die

opgroeien in achter gebleven gebieden

te verbeteren. Dit wil ze bereiken door

spelmogelijkheden aan te bieden in de

Scholen en in de directe omgeving van

het kind. Het idee is dat kinderen

die gelukkig spelen opgroeien tot

gelukkige volwassenen. Voor de oudere

kinderen, sport mogelijkheden bieden.

Gelukkig spelen op school betekent

blije kinderen in de klas. Kinderen

die graag naar school komen. Ze

kunnen beter leren en zullen later

betere banen voor zichzelf creëren.

In een uitzonderlijke situatie kunnen

we ook helpen bij het verbeteren van

de basisbehoeften van de kinderen.

Share