Stichting Gelukskinders

Bestuur herstructureert voor sterker Gelukskinders

Om de effectiviteit van Stichting Gelukskinders verder te vergroten is het bestuur momenteel bezig zichzelf te herstructureren. In de afgelopen maanden is gebleken dat er verschil in visie bestond tussen de bestuurders.

Door voor een nieuwe bestuurssamenstelling te kiezen waarbij alle bestuurders één visie delen, de doelstelling van de stichting nastreven en daarbij geen ruimte laten voor het onderhouden van een eigen agenda of profilering van de persoon, wordt Stichting Gelukskinders alleen maar sterker en daadkrachtiger!

Op onze vacture die we in januari op de website plaatsten, hebben diverse enthousiaste mensen gereageerd met wie we momenteel de laatste gesprekken voeren. Naar verwachting is het nieuwe bestuur van Stichting Gelukskinders begin juni een feit.

Share