Stichting Gelukskinders

Bestuur

COMMISSARIS VAN AANBEVELING

EN BESCHERMVROUWE

AMIRA WILLIGHAGEN

RAAD VAN BESTUUR

Per 1 december 2019 bestaat het bestuur van Stichting Gelukskinders uit de volgende leden:

 • Mevr. Sardha Gouri, voorzitter: Secretariaat
 •                                                   Webshop
 •                                                    Algemene coordinatie beleid.
 • Dhr. Marc Vandenhout, penningmeester: Financien
 •                                                                   Webshop
 •                                                                   Nieuwe speeltuinen – projekten
 • Mevr. Frieda Brand, bestuurslid: Kontakten met Amira
 •                                                     Onze verbinding met concerten en optredens van Amira.
 •                                                     Alle kontakten en verbindingen ter plaatse in Zuid-Afrika.
 •                                                     Nazicht en kontrole onderhoud en beheer
 •                                                     onderhoudsfonds.
 • Mej. Tinne Delsard: Webshop + voorraadbeheer en hulp bij verplaatsingen. Mail Archivaris
 • Dhr. Nico Huizinga: Fandagen – fansite – PR – Amira.fans.nl en Website beheer.

Stafmedewerkers.

Secretariaat Zuid-Afrika: Mw. Alice Van der Walt

Secretariaat Nederland: Mw. Astrid Scheffers

          Krzysztof Klonica : Vertaling in het Engels.

                                       Fans facebook – hulp bij IT problemen

Christiaan Willems: Algemene ondersteuning

D.J. Stoop: Film, fotografie, reclame in Zuid-Afrika, speeltuinen en Amira Paul Derby: Postverzorging USA

Share