Stichting Gelukskinders

Beste lezer, donateur, bewonderaar van Amira, belangstellende,

De importantie van reguliere, maandelijkse donateurs aan stichting Gelukskinders is een levensader.

Deze zijn zeer welkom en noodzakelijk, Zij geven Gelukskinders bestaansrecht voor de lange termijn.

De extra acties, rond haar verjaardag en kerstacties zijn ook giga belangrijk, deze zorgen voor de groei van Amira’s stichting.

Doorgaand op de levensader: er is nu zelfs een groep die besloten heeft om Gelukskinders voor een langdurige tijd maandelijks te ondersteunen.

“Arizona Veterans”, Lovers of Beautiful Music by Amira Willighagen,

Zij brengen Amira’s muziek als therapie, en het werkt!

Toen Amira dit vernam heeft ze spontaan een video opgenomen.

Gelukskinders is iedere donateur dankbaar voor hun donatie.

Gelukskinders is van plan om maandelijkse donateurs die inmiddels al meer dan een jaar doneren, iets memorabels, in Zuid-Afrika, te presenteren. Daarover later meer. Een ieder gaat via mail een persoonlijk bericht hierover krijgen. Eerst de plannen helemaal uitwerken…

Share