Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2023-2025

• Algemeen
• Visie, missie en doelstellingen
• Het Bestuur
• Beleid en planning voor de volgende drie jaren

De geschiedenis en de financiële verslagen zijn op onze website te vinden.

Algemeen:

De Stichting Gelukskinders is opgericht op 1 november 2014 te Lelystad Nederland.
Het vestigingsadres is in Nederland in de gemeente Nijmegen. Conform de statuten wordt er een beleidsplan opgesteld en regelmatig geactualiseerd. Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk voor het behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) Voor zover ons beleid wijzigingen vergt, wordt dit beleidsplan geactualiseerd. Het streven is dat jaarlijks te actualiseren. Er wordt om de drie jaren een volledig nieuw beleidsplan opgesteld. Door corona konden wij jaren geen scholen bezoeken. Pas tegen eind 2021, begin 2022 was Gelukskinders in staat om vijf speeltuinen te plaatsen door de reeds geplande en gefinancierde projecten. Alle actualiteiten van de stichting worden met grote regelmaat door middel van foto’s, video’s en projectverslagen gepubliceerd.

Onze Visie missie en doelstelling:

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een gelukkige jeugd. Daarom is het belangrijk dat ieder kind vrij moet kunnen spelen met andere kinderen en toegang heeft tot een volwaardig speelpark in zijn leefomgeving.

“KINDERS SE WERK IS OM TE SPEEL”(Amira)

Het doel van de stichting is om kansarme kinderen in townships en buitengebieden van Zuid-Afrika te helpen een gelukkige jeugd te kunnen doorbrengen. Speerpunt van de Stichting is om deze kinderen te voorzien van speeltuinen waar ze gratis en naar hartelust in hun vrije tijd samen kunnen spelen. Voor grotere kinderen kan ook hulp worden geboden in het beoefenen van sport. Ook gaat de mogelijkheid onderzocht worden of Amira (gast)muzieklessen kan gaan geven op scholen of zanglessen aan getalenteerde kinderen uit de townships.
Op kleinere schaal kan ook doelgericht hulp worden geboden aan de noden van scholen.
We denken hierbij aan kleine presentjes voor de kinderen of voedselpakketten.
Dit laatste heeft echter geen prioriteit.

Het bestuur:

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden en één commissaris.

Amira Willighagen: Beschermvrouwe van Gelukskinders en tevens commisaris. Dé bron van inspiratie voor de Stichting, bestuur en fans. P.R. werkzaamheden voor het publieke bereik.
Door Amira en het zittende bestuur wordt werking en richting gegeven aan het beleid.

Bestuursleden:
Sardha Gouri: Voorzitster. Secretariaat en staat in voor de goede werking van de stichting als geheel.
Marc Vandenhout: Penningmeester. Webshopbeheer. Verkent alle nieuwe projekten en mogelijkheden in Zuid-Afrika.
Frieda Brand: Algemeen bestuurslid. Directe verbinding met Amira. Directe kontakten in Zuid-Afrika. Zij houdt ook van nabij alles in het oog van onderhoud en herstellingen.
Nico Huizinga: P.R. Emails verzorging. Gelukskinders website. Gelukskinders Facebook. Webshop verzending Nederland. Kontakten en akties van de fans.
Tinne Delsard: Algemeen bestuurslid. Archivaris. Inventarisatie van de webshop. Indien nodig ook de webshop verzending.

Er wordt naar gestreefd dat elk bestuurslid 1 keer per jaar naar Zuid-Afrika afreist. Dit is noodzakelijk om ter plaatse de vinger aan de pols te kunnen houden. Tevens versterkt dit de binding met de kinderen daar ter plekke. Problemen die zich daar voordoen kunnen ook beter ter plekke worden bekeken en opgelost.
Het bestuur tracht vijf keer per jaar te vergaderen. Het bestuur heeft voorgenomen zoveel mogelijk wekelijks alles wat binnen de Stichting loopt aan elkaar mede te delen via Whats-app, E-mail of telefoon.

Beleid en planning voor de volgende drie jaren:

Fondsen werving:
De manier waarop dit in het verleden gebeurde wordt voortgezet. Door middel van onze webshop worden Amira gerelateerde cd’s ,dvd’s, usb-sticks, foto’s en anderen producten die Stichting gerelateerd zijn verkocht.
Donaties door fans, hetzij regulier of incidenteel.
Acties: Twee maal per jaar door fans en incidenteel door de Stichting.
Eenmaal per jaar een benefietconcert met uiteraard Amira als leadzangeres.

Onze planning voor 2023-2025:

1 – 2023 Januari-februari:
Plaatsen en of vervangen van netbalpalen in de diverse scholen.

Maart 2023:
Plaatsing en opening van twee kleine speeltuintjes in crèches in de gemeente Franschhoek. Plaatsing speeltuintje in creche te Hessie.
Voorbereiden netbalproject. Speeltuin projecten voor 2024/2025 onderzoeken.

September-oktober 2023:
Plaatsing en opening van grote speeltuin in Hessie. Hessie is een ver afgelegen dorp waar nog geen enkele speelmogelijkheid is voor de kinderen. De opening gaat gepaard met een groot dorpsfeest naar Tswana gewoontes.
Amira’s netbal project. De deelneemsters krijgen nieuwe sportoutfits. Het netbaltoernooi gaat ook in deze periode plaatsvinden. Alle scholen (11) die nu speeltuinen hebben nemen hier aan deel. Dit netbaltoernooi zal plaatsvinden op de sportvelden van Promosa. De opening en afsluiting zal gedaan worden door Amira, eventueel met medewerking van schoolkoren. Er zullen ook prijzen zijn voor de deelnemers.

2 – 2024
Voor 2024 zijn er twee speeltuinen gepland in de scholen Dan Tloome en Bright Beginners. Hierbij wel de opmerking dat indien de kleine school Ourief wordt opgeheven, de speeltoestellen van daar worden verwijderd, hersteld en geplaatst in de Dan Tloome school. Dat zou eventueel al in 2023 kunnen gebeuren. Voor 2024 zal dan een andere school worden gezocht. Het netbalprojekt zal verder uitgewerkt worden opdat alle scholen van Ikageng zouden kunnen deelnemen. Een tweejaarlijks toernooi behoort tot de mogelijkheden. De echte scholen netbalkompetitie zal door het departement van onderwijs (Ministerie van Onderwijs) georganiseerd worden.

3 – 2024/2025
Op 1 November 2024 bestaat de Stichting 10 jaar. Er is besloten om dit op (feestelijke)gepaste wijze te vieren in Potchefstroom (ZuidAfrika). De juiste datum ligt nog niet vast. Waarschijnijk wordt dit eind januari, begin februari 2025 . Dit hangt van schoolexamens, de daaropvolgende vakantie en de agenda en planning van Amira af. Er zijn al ideeën voor die viering, maar die liggen zeker niet vast en zijn nog niet uitgewerkt.
“10 jaar Stichting Gelukskinders” concert in het Atterbury theater in Pretoria.
Netbal toernooi met alle scholen van Ikageng dit in samenwerking met het departement van onderwijs (Ministerie van Onderwijs).
Feestelijke fandag of concert in Potchefstroom.
Opening van speeltuin nummer 25 in een school.

Indien financieel haalbaar zal ook de mogelijkheid onderzocht worden om een 10 jaar Gelukskinders concert in Nederland te realiseren.

4-2025:
De voorbereiding van planning voor 2025 zal in 2023 plaatsvinden. Er zijn nog genoeg scholen en eventueel openbare plekken die in aanmerking komen voor een Gelukskinders speelplaats / speeltuin. Door de enorme vraag en belangstelling voor speeltuinen gaat Gelukskinders de speeltuinen verder uitbreiden in gebieden buiten Potchefstroom. Wij gaan de mogelijkheden bespreken en uitzoeken om de plaatsen te bereiken en dit realiseren voor zowel de bouw als het onderhoud van de speeltuinen.

Uiteraard gaan gedurende deze drie jaren de reguliere onderhoudswerkzaamheden gewoon door.

Share