Stichting Gelukskinders

Amira opent speeltuin Promosa

Op 20 juni heeft Amira voor haar Stichting Gelukskinders de vierde speeltuin geopend. Deze nieuwe speeltuin is gebouwd bij Promosa Primary School in Promosa (Potchefstroom), en biedt speelplezier aan ruim 1800 kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar.

Al in 2016 werd contact gelegd met Promosa Primary School, maar de bouw van de speeltuin werd nog niet gestart vanwege de extra tijd en kosten die met name het egaliseren van de bodem met zich meebracht. In juni 2017 werd door het vernieuwde bestuur van Gelukskinders de bouw van de speeltuin bij Promosa gestart.

Op dinsdag 20 juni bezocht Amira Promosa Primary School, samen met een delegatie van het bestuur van Gelukskinders en betrokken medewerkers van de North West University, om de nieuwe speeltuin te openen. De schoolkinderen vierden de opening van hun speeltuin met een feestelijk programma.

Amira tussen de kinderen van Promos Primary School

Door het schoolkoor werden diverse liederen gezongen als blijk van dank. Tevens werd er gebeden en werden diverse speeches gehouden door o.a. schooldirecteur Clement Adams, Hannes Malan die voor Gelukskinders een groot deel van de lokale werkzaamheden rondom de speeltuinen coordineert en natuurlijk door Amira, die op haar beurt betrokkenen bedankte voor het realiseren van haar vierde speeltuin.

Schoolkoor zingt voor Amira

Tot slot zong Amira nog 2 liederen samen met de schoolkinderen, waarvan één het Zuid-Afrikaanse volkslied Nkosi Sikelel’.

Amira zingt voor Promosa Primary School

Na het openingsprogramma is het tijd om over te gaan tot de opening van de speeltuin. Aan Amira de eer om het lint door te knippen dat toegang geeft tot de nieuwe speeltuin.

Amira opent haar vierde speeltuin

De kinderen spelen in hun nieuwe speeltuin

(foto’s: Steve Sherman)

Share