Stichting Gelukskinders

Die belangrikheid van die spel.

Maart 2019 :vergadering van al die besture van die laer
skole van Potchefstroom, Ventersdorp en Ikageng.

'n Meer moderne werkswyse is hier op 'n baie plegtige wyse ingestel
aangekondig en verduidelik.
Die Gelukskinders-stigting was ook teenwoordig. Ons is
die departement van speelgronde is ons vertel.
Net die feit dat ons ook genooi is, beteken dit ook
onderwysdepartement speel baie belangrik vind.
Om dit te bevestig, het almal 'n dokument onderteken.

Ons is deur verskeie direkteure genader.
Hulle het almal vir 'n speelgrond gevra.
Die departementshoof mev Eyssen het die
groot belangrikheid van speel vir kinders bevestig.

By verskeie openinge van speelgronde het ons
 die departementshoof en of verskeie managers begroet.

Amira het reeds geweet toe sy 10 was:
Kinders se werk is om te speel.
Alle kinders het die reg om te speel.

Selfs Nelson Mandela het geweet dat speel baie belangrik is vir kinders.
Want kinders wat sorgeloos kan speel, is gelukkig. gelukkig
kinders leer beter op skool. Gelukkige kinders kan
groei tot gelukkige volwassenes.

Die Gelukskinders-stigting wil hiertoe bydra deur 
 speelgronde te maak in die skole wat nie een het nie en indien moontlik
ook in hul leefomgewing.
Die Stigting en die speelgronde lê Amira baie na aan die hart.
Daarom sal ons volgende jaar in die week van haar 
18de verjaarsdag ons 18de speelgrond te .
Share