Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2023-2025

Stigting ” Gelukskinders “

BELEIDSPLAN 2023-2025

•Algemene

• Visie, missie en doelstellings

• Die Raad

• Beleid en beplanning vir die volgende drie jaar

Die geskiedenis en finansiële verslae kan op ons webwerf gevind word.

Algemene:

Die Gelukskinders Stigting is op 1 November 2014 in Lelystad Nederland gestig.

Die besigheidsadres is in Nederland in die gemeente Nijmegen. In ooreenstemming met die statute word ‘n beleidsplan opgestel en gereeld bygewerk. Hierdie beleidsplan is ook nodig vir die handhawing van die status van Openbare Weldaadsorganisasie (ANBI) In soverre ons beleid veranderinge vereis, sal hierdie beleidsplan opgedateer word. Die doel is om dit jaarliks op te dateer. ‘n Heeltemal nuwe beleidsplan word elke drie jaar opgestel. Weens korona kon ons jare lank nie skole besoek nie. Eers teen die einde van 2021, begin 2022, kon Gelukskinders vyf speelgronde plaas deur die reeds beplande en befondsde projekte. Alle aktuele sake van die stigting word met groot reëlmaat deur middel van foto’s, video’s en projekverslae gepubliseer.

Ons Visie missie en doelwit:

Ons glo dat elke kind die reg het op ‘n gelukkige kinderjare. Daarom is dit belangrik dat elke kind vrylik met ander kinders moet kan speel en toegang moet hê tot ‘n volwaardige speelpark in sy leefomgewing.

” KINDERS SE WERK IS OM TE SPEEL.” (Amira)

Die doel van die stigting is om minderbevoorregte kinders in townships en landelike gebiede van Suid-Afrika te help om ‘n gelukkige kinderjare deur te bring. Die spits van die Stigting is om hierdie kinders van speelgronde te voorsien waar hulle gratis en na hartelus in hul vrye tyd saam kan speel. Vir ouer kinders kan hulp ook aangebied word in die beoefening van sport. Die moontlikheid sal ook ondersoek word of Amira (gas)musieklesse in skole of sanglesse aan talentvolle kinders uit die townships kan gee.

Op kleiner skaal kan geteikende hulp ook in die behoeftes van skole voorsien word.

Ons dink aan klein geskenke vir die kinders of kospakkies.

Laasgenoemde is egter nie ‘n prioriteit nie.

Die raad:

Die direksie bestaan tans uit vyf lede en een toesighoudende raadslid.

Amira Willighagen: Beskermvrou van Gelukskinders en ook kommissaris. Die bron van inspirasie vir die Stigting, direksie en aanhangers. P.R. werk vir die openbare uitreik.

Amira en die huidige raad gee uitvoering en rigting aan die beleid.

Direkteure:

Sardha Gouri: President. Sekretariaat en is verantwoordelik vir die behoorlike funksionering van die stigting as geheel.

Marc Vandenhout: Tesourier. Webwinkel bestuur. Verken alle nuwe projekte en geleenthede in Suid-Afrika.

Frieda Brand: Algemene raadslid. Direkte verbinding met Amira. Direkte kontakte in Suid-Afrika. Sy hou ook alles van naby af dop deur instandhouding en herstelwerk.

Nico Huizinga: P.R. E-posse sorg. Gelukskinders webwerf. Gelukskinders Facebook. Webwinkel gestuur Nederland. Kontakte en optrede van die aanhangers.

Tinne Delsard: Algemene raadslid. Argivaris. Inventaris van die webwinkel. Indien nodig, ook die webwinkel gestuur.

Die doel is dat elke raadslid 1 keer per jaar na Suid-Afrika reis. Dit is nodig om ‘n vinger op die pols op die plek te kan hou. Dit versterk ook die band met die kinders daar ter plaatse. Probleme wat daar ontstaan, kan ook ter plaatse beter gesien en opgelos word.

Die direksie probeer vyf keer per jaar vergader. Die direksie het beplan om weekliks alles wat binne die Stigting loop via Whats-app, e-pos of telefoon tot mekaar by te dra.

,

Beleid en beplanning vir die volgende drie jaar:

Fondsinsameling:

Die manier waarop dit in die verlede gebeur het, duur voort. Deur ons webwinkel word Amira-verwante CD’s, DVD’s, USB-stokkies, foto’s en ander produkte wat Stigtings-verwant is, verkoop. Skenkings deur aanhangers, hetsy gereeld of af en toe.

Aksies: Twee keer per jaar deur aanhangers en soms deur die Stigting.

Een keer per jaar ‘n voordeelkonsert met natuurlik Amira as hoofsangeres.

Ons skedule vir 2023-2025:

1 – 2023 Januarie-Februarie:

Die plasing en/of vervanging van netbalpale in die verskillende skole.

Maart 2023:

Oprigting en opening van twee klein speelgronde in crèches in die gemeente Franschhoek. Plasing speelgrond in creche in Hessie. Voorbereiding van netbalprojek. Ondersoek speelgrondprojekte vir 2024/2025.

September-Oktober 2023:

Installasie en opening van groot speelgrond in Hessie. Hessie is ‘n afgeleë dorpie waar daar geen speelopsie vir die kinders is nie. Die opening gaan gepaard met ‘n groot dorpsfees vir Tswana-gebruike.

Amira se netbalprojek. Die deelnemers sal nuwe sportuitrustings ontvang. Die netbaltoernooi sal ook gedurende hierdie tydperk plaasvind. Alle skole (11) wat nou speelgronde het, neem hieraan deel. Dié netbaltoernooi sal op Promosa se sportvelde plaasvind. Die opening en afsluiting sal deur Amira gedoen word, moontlik met die samewerking van skoolkore. Daar sal ook pryse vir die deelnemers wees.

2 – 2024

Vir 2024 word twee speelgronde in die Dan Tlome- en Bright Beginners-skole beplan. Daar moet op gelet word dat indien die klein skool Ourief gesluit is, die speelgrondtoerusting daarvandaan verwyder, gerestoureer en in die Dan Toome-skool geplaas sal word. Dit kan moontlik al in 2023 gebeur. Nog ‘n skool sal vir 2024 gesoek word. Die netbalprojek sal verder ontwikkel word sodat alle Ikageng-skole kan deelneem. ‘N Tweejaarlikse toernooi is moontlik. Die kompetisie vir die netwerk van regte skole sal deur die Departement van Onderwys (Ministerie van Onderwys) gereël word.

3 – 2024/2025

Op 1 November 2024 vier die Stigting sy 10de bestaansjaar. Daar is besluit om dit op ‘n (feestelike) gepaste manier in Potchefstroom (Suid-Afrika) te vier. Die korrekte datum is nog nie vasgestel nie. Dit sal waarskynlik einde Januarie, begin Februarie 2025, wees. Dit hang af van skooleksamens, die daaropvolgende vakansie en Amira se skedule. Daar is reeds idees vir daardie viering, maar dit is beslis nie vas nie en is nog nie uitgewerk nie.

“10 jaar Stichting Gelukskinders”-konsert in die Atterbury-teater in Pretoria.

Netbaltoernooi met alle skole van Ikageng dit in samewerking met die Departement van Onderwys (Ministerie van Onderwys).

Feestelike aanhangerdag of konsert in Potchefstroom.

Opening van speelgrond nommer 25 in ‘n skool.

Indien dit finansieel haalbaar is, sal die moontlikheid om ‘n 10-jarige Gelukskinders-konsert in Nederland te realiseer, ook ondersoek word.

4-2025:

Die voorbereiding van beplanning vir 2025 sal in 2023 plaasvind. Daar is nog baie skole en moontlik openbare plekke wat in aanmerking kom vir ‘n Gelukskinders speelgrond. Weens die enorme aanvraag en belangstelling in speelgronde sal Gelukskinders die speelgronde in areas buite Potchefstroom verder uitbrei. Ons sal die moontlikhede bespreek en uitvind om die plekke te bereik en dit te besef vir beide die konstruksie en instandhouding van die speelgronde.

Natuurlik sal die gereelde instandhoudingswerk gedurende hierdie drie jaar soos gewoonlik voortgaan.

Share