Stichting Gelukskinders

Balansstaat 2021

STIGTING GELUKKIGE KINDERS
Verkorte balansstaat 2021
INKOMSTE:
Kontanttotaal op 01,01,2021 						30,596
Resultaat van die webwinkel 						10 253
Geskenke (skenkings) 							27 815
†										======
TOTAAL 									68 664

UITGAWES:
Bedryf van die Stigting en koste van die sekretariaat 	         3,316
Speelgronde : Onderhoud - verfwerk - herstel 			    15 534
Plasing en aankoop van nuwe toestelle. 			    34,331
Reserwes in kontant op 31,12,2021 				    15,483
†										  ======
TOTAAL									68 664


Verduideliking:
In hierdie balans is alle voorraadaankoop- en verkoopskoste van die Webwinkel
geskrap. Hierdie data weeg die balansstaat af en maak dit
net baie ondeursigtig. Net die oorblywende resultaat tel nou.
Die tantième is ook nie meer sigbaar nie omdat dit in die Webwinkel verwerk is.
U kan ook die suiwer bedryfskoste maklik verwyder.
Hulle beloop nou 4,9%. op die totaal en 6,6% as jy net rekening hou
hou die bedrag wat op speelgronde bestee word in gedagte.
Vanjaar is 49 865 aan nuwe speelgronde en instandhouding bestee.
Dit is sowat 75% van die totale operasie.
Share